Marie-Claire de Koster – Marketing Advies
januari 2020

De privacy van jouw persoonsgegevens is belangrijk. Je persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG en Telecommunicatiewet. In deze privacyverklaring lees je daar meer over.

1. Over mij

Marieclairedekoster.nl wordt beheerd door Marie-Claire de Koster
Regge 138
5032RE Tilburg
info@marieclairedekoster.nl
06-47524021
KvK: 76382796

2. Welke gegevens worden verzameld?

Wanneer je bijvoorbeeld het contactformulier hebt ingevuld, ingeschreven op de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd of een contactaanvraag hebt gedaan met betrekking tot mijn diensten, is je gevraagd om gegevens in te vullen. Daarnaast persoonsgegevens actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact en via openbare bronnen zoals social media. Gegevens die (mogelijk) van je verzameld kunnen worden zijn:

 • Handelsnaam
 • Website
 • Voor- en achternaam
 • Vestigingsadres & postadres
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Social media accountnamen
 • Geanonimiseerde gegevens over jouw activiteiten op mijn website
 • Contactgeschiedenis

3. Doeleinden van de gegevensverzameling

De verzamelde gegevens worden gebruikt, of zijn noodzakelijk voor de volgende doeleinden:

Contact opnemen
Om te kunnen reageren naar aanleiding van een e-mail, bericht op social media, Whatsapp of een telefoongesprek. Deze gegevens zullen maximaal 5 jaar bewaard blijven.  

Offertes
Voor het opstellen van een passend aanbod zullen je bedrijfs- en persoonsgegevens gebruikt worden. De bewaartermijn van offertes is 7 jaar.

Overeenkomst
Zowel voor de overeenkomst zelf als bij de uitvoering daarvan zullen bedrijfs- en persoonsgegevens nodig zijn.  Deze gegevens worden gedurende de overeenkomst gebruikt. Na afloop van de overeenkomst zullen deze maximaal 7 jaar bewaard blijven.

Facturatie
Je naam en e-mail adres en overige gegevens zijn noodzakelijk bij het versturen van de factuur. Bij betaling zal daarbij ook je rekeningnummer en naam van de rekeninghouder bij mij bekend zijn. De bewaartermijn voor deze gegevens zijn 7 jaar.

Functioneren, gebruiksvriendelijkheid & beveiliging van de website
Functionele cookies worden gebruikt om te kijken er geen fouten zitten in de website. Tracking cookies worden gebruikt om te bekijken welke pagina’s je op de website bekijkt. Daardoor kan ik de marketing diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses.

Er zullen niet meer gegevens verwerkt worden dan nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tot het leveren van diensten of noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke plicht.  

4. Delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zullen nooit worden verkocht aan derden.
Gegevens kunnen met onderstaande derden worden gedeeld (inclusief verwerkers):

 • CRM systeem
 • Accountant
 • WordPress
 • Hosting van de website
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten

Doorgifte buitenland
Ondanks dat geprobeerd is de persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen Europa te verwerken, ontkom ik er niet aan enkele diensten buiten dit gebied gebruiken. Denk hierbij aan de producten van Google en de Cloudopslag. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Verenigde Staten waarop het EU-US Privacy Shield voor het uitwisselen van persoonsgegevens op van toepassing is.

Gegevens ontvangen via het aanvragen van gratis downloads worden alleen met Facebook gedeeld om zo advertentiedoelgroepen aan te kunnen maken. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je hier. Jouw gegevens kunnen door Facebook worden doorgegeven in de Verengde Staten. Lees hier meer over de doorgifte van gegevens op grond van de EU-VS Privacy Shield Framework naar de VS door Facebook.

5. Cookies

Cookies worden gebruikt om de website goed en gebruiksvriendelijk te laten functioneren. Het zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen zijn op je browser. Bij je eerste bezoek wordt toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. Meer informatie over cookies vind je hier.

Er worden met jouw toestemming cookies geplaatst door:

 • Facebook Pixel; zodat er meer relevante advertenties worden weergegeven, lees meer over de cookies van Facebook.
 • Tracking cookies: deze worden gebruikt om te bekijken welke pagina’s je op de website bekijkt. Daardoor kan ik de marketing diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses.
 • Functionele cookies worden gebruikt om te kijken er geen fouten zitten in de website.
 • Google analytics: analytische cookies om te bekijken hoe de website wordt gebruikt en deze gebruiksvriendelijker gemaakt kan worden. De gegevens zijn geanonimiseerd, jouw IP adres wordt dus niet gebruikt en is niet persoonlijk te herleiden. Deze informatie wordt opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Het EU-US Privacy Shield verdrag voor het uitwisselen van persoonsgegevens is hier op van toepassing. Bekijk voor meer informatie hierover Google’s privacy policy.   

6. Hyperlinks

De website bevat mogelijk links naar externe websites. Bij het bezoeken van de externe website is ga je naar een website buiten Marieclairedekoster.nl om. Het kan zijn dat deze externe sites gebruik maken van cookies of andere persoonsgegevens. Graag verwijs je daarvoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

7. Beveiliging

Er zijn passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verwerkt worden.

8. Bewaartermijnen

Gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Bovenstaande termijnen gelden, tenzij er wettelijke verplichten bestaan de gegevens langer te bewaren of beschikbaar te houden.

9. Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in te zien, in te trekken, te wijzigen of te laten verwijderen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn of op een andere manier in strijd met de AVG. Hiervoor kan je schriftelijk een verzoek indienen. Een verzoek kan je sturen naar info@marieclairedekoster.nl

10. Wijziging van de privacy verklaring

Marie-Claire de Koster – Marketing Advies behoudt zich het recht om de privacyverklaring op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzingen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

11. Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens binnen de website van Marieclairedekoster.nl? Neem dan contact op per mail info@marieclairedekoster.nl of telefonisch op 0647524021.